UPDATE
Aangepaste tarieven tijdelijke plaatsing van leerling in vso

Sinds 1 augustus 2016 bestaat de mogelijkheid dat een leerling tijdelijk fulltime onderwijs volgt op een andere school dan waar de leerling is ingeschreven. Dit... >>

twitter