UPDATE
Masterclass landelijk doelgroepenmodel voor ondersteunende diensten

Steeds meer (v)so-scholen pakken het landelijk doelgroepenmodel (deels) op om hun dagelijkse onderwijs vorm te geven. Ook verschillende leerlingvolgsystemen... >>

twitter