UPDATE
Werkateliers vso

Ook het vso krijgt te maken met nieuwe beroepsgerichte programma’s in het vmbo. Vanaf 1 augustus kunnen die programma’s ingevoerd worden. vso-scholen... >>

twitter