Nieuws Onderwijskwaliteit

Kwaliteitsnorm

Zoals velen van u mogelijk weten is de door het veld ontwikkelde Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs inmiddels klaar en tijdens Hét Congres uitgereikt aan de inspectie van het onderwijs. LECSO wil graag ondersteuning bieden bij de verdere implementatie en toepassing van de Kwaliteitsnorm en heeft het bureau CMKZ, dat ook heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de norm, gevraagd daarbij te ondersteunen.

Allereerst zullen de Kwaliteitsnorm en bijbehorende documenten beschikbaar komen via deze website. Daarnaast komen materialen beschikbaar die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een kwaliteits-managementsysteem door schoolorganisaties.

In de eerste helft van het jaar (en bij voldoende belangstelling ook na de zomervakantie) zal CMKZ trainingen verzorgen die medewerkers van scholen bekend maken met het begrip ‘kwaliteitsdenken’ en het gebruik van de Kwalitetisnorm.

Vervolgens zal een training worden aangeboden waarin deelnemers geschoold worden voor auditor. Overigens is deze training ook interessant voor scholen die niet meteen willen gaan werken met de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs maar wel denken over interne auditting.

We kunnen deze trainingen via een sterk gereduceerd tarief aanbieden omdat wordt bijgedragen uit LECSO-middelen. U ontvangt binnenkort uitgebreidere informatie over dit aanbod.

Inmiddels hebben de bij de ontwikkeling betrokken besturen besloten om tot accreditatie van de Landelijke Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs over te gaan, zodat er een formeel erkend ISO 9001:2008 certificaat uitgereikt kan worden aan de schoolorganisaties die zich op deze norm laten toetsen.

Inmiddels is een aantal certificerende instellingen uitgenodigd om aan te geven of ze mogelijk geïnteresseerd zijn om zich te laten accrediteren. De taakgroep kwaliteit zal een rol gaan vervullen als klankbordgroep voor mogelijk certificerende instellingen. Daarnaast zal de taakgroep zich buigen over een jaarlijks thema kwaliteit tijdens Hét Congres in november.

Aan PI-7, de onderzoeks- en ontwikkelafdelingen van de pedologisch instituten, is gevraagd of ze willen meedenken in de verdere vulling van een toolbox met instrumenten die bruikbaar zijn in het kader van de Kwaliteitsnorm.

Van U willen we graag horen of er behoefte is aan het opstarten van regionale expertgroepen waarin kwaliteits- functionarissen van de scholen met elkaar kennis kunnen ontwikkelen en delen.

Voor vragen omtrent dit thema kunt u contact opnemen met Corine van Helvoirt: c.vanhelvoirt@lecso.nl 06 - 10 222 091