Nieuws Algemeen

Bericht van het bestuur

In haar vergadering van december 2011 heeft het bestuur van het Landelijke Expertise Centrum Speciaal Onderwijs het activiteitenplan voor 2012 en de bijbehorende begroting goedgekeurd.

In het LECSO Jaarplan 2012 kunt u lezen wat we het komende jaar van plan zijn. De activiteiten zijn geordend onder een vijftal thema’s die vanuit de onlangs gehouden ledenenquete als meest belangrijk naar voren zijn gekomen.

Thema’s die nauw aansluiten bij de visie die al eerder in het bedrijfsplan is verwoord. Het betreft de thema’s :

  • Passend onderwijs
  • Onderwijskwaliteit
  • Onderwijs en zorg
  • VSO en arbeidstoeleiding
  • Scholing en onderzoek

Activiteiten die het komende jaar prioriteit krijgen en worden gefaciliteerd vanuit de vereniging zijn gelieerd aan een van deze thema’s.

Taak- of expertgroepen die voor een van deze thema’s een opdracht hebben gaan door onder de betreffende thema’s. Andere taakgroepen worden vooralsnog niet actief gefaciliteerd en hebben daar inmiddels bericht vangehad. Wel blijft voor hen de mogelijkheid, indien daaraan behoefte aan bestaat om zelf door te gaan en daarbij gebruik te maken van de extranetvoorziening via de nieuwe LECSO website.

Onze nieuwe website is eveneens vormgegeven langs voornoemde thema’s.

 

LECSO Jaarplan 2012.pdf