Nieuws Algemeen

Bestuursakkoord PO op agenda tijdens ALV PO-Raad

Meteen bij de start van het nieuwe kalenderjaar heeft het bestuur van LECSO haar leden opgeroepen om aanwezig te zijn op de ALV van de PO-Raad op 11 januari waar het bestuursakkkoord PO op de agenda stond en dat, zoals we allen weten, zeer magere resulaten heeft opgeleverd voor het speciaal onderwijs.

Dit ondanks een stevige lobby en geweldige inspanningen van de bestuurders van de PO-Raad, daar waren alle leden het van harte over eens met elkaar. Dat dit resultaat voor het speciaal onderwijs teleurstellend was bleek uit de tegenstemmen die vooral zijn uitgebracht door besturen met uitsluitend scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Door de voorzitter van de PO-Raad, werd toegezegd, dat zij zich het recht voorbehoud de plannen kritisch te blijven volgen en zonodig te praten over aanpassing.

Daarnaast gaat de PO-Raad als vereniging beslist géén activiteiten ondernemen in het kader van de uitvoering van de pilots prestatiebeloning. Afgesproken is dat de gevolgen van de invoering van passend onderwijs nauwlettend zullen worden gevolgd temeer omdat er, zeker voor het speciaal onderwijs, zorgen bestaan over het verlies van expertise, veiligheidsrisico’s voor leerlingen en personeel, toename van het aantal thuiszitters en daarmee onvoldoende mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering.

De PO-Raad zal de komende tijd het bestuursakkoord in de regio’s verder toelichten. Ook daar kunt u de stem van het speciaal onderwijs laten horen.

Tevens zullen er in de maand maart bijeenkomsten voor het (V)SO worden georganiseerd in het kader van de implementatie van Passend Onderwijs. U zult daarvoor ook een uitnodiging ontvangen.

Hoe u op de hoogte kunt blijven van het laatste PO-Raad nieuws kunt u lezen door hier te klikken.