Nieuws Arbeidstoeleiding

Start inschrijving (voorlopig ?) laatste ESF jaar

Binnenkort gaat het laatste ESF-jaar in. Dé kans om gesubsidieerd aan de slag te gaan metarbeidstoeleiding. Hieronderde belangrijkste punten nog eens op een rij, waaronder een verdubbeling van het beschikbare budget.

Het aanvraagtijdvak in 2012 loopt van 15 maart 2012, 09.00 uur tot en met 30 maart 2012, 17.00 uur. Dit wijkt af ten opzichte van 2011.

Voor 2012 is het totale subsidiebudget vastgesteld op € 48.000.000,– . Dit is een verdubbeling van het bedrag dat aanvankelijk zou worden vastgesteld.

Uit de doelstelling van het project moet duidelijk blijken of en zo ja in welke mate er wordt samengewerkt met het bedrijfsleven.

Uit de projectomschrijving moet blijken of en in welke mate sprake is van een schooleigen project. Als de aangevraagde subsidie hoger ligt dan het beschikbare budget, dan wordt er een ranking toegepast. In dat geval zullen de twee laatstgenoemde wijzigingen door het Comité van Experts (de commissie die de aanvragen toetst) betrokken worden in hun beoordeling van de subsidieaanvraag.

Verdere informatie over het nieuwe ESF traject in de Nieuwsbrief WiO.