Nieuws Expertise

Invitatie studieochtend door 'expertisemakelaars'

De ‘expertisemakelaars’ (nu ook extern ondersteund): Maartje Janssen, Hans Nijtmans, Mark van der Plas, Marten Schaafsma en Peter van ’t Westeinde, gaan op 18 april a.s. een ‘invitatie-studieochtend’ organiseren voor ‘sleutelfiguren’ op de scholen voor wat betreft kennis en scholing. Mensen krijgen daarvoor een persoonlijke uitnodiging. Het gaat in eerste instantie om een beperkte groep, daarna volgt er nader nieuws over de aanpak en de te bieden ondersteuning aan scholen op dit terrein.

Informatie over de eerste resultaten van de bij Fontys en Heliomare (met steun van voorheen de WEC Raad) aangestelde lector, zullen zo gauw dit mogelijk is, op deze site worden gepubliceerd.