Nieuws Algemeen

Praktijkgids voor de innovatie van Integrale Vroeghulp met VVI te dwonloaden.

Zoals u weet heeft LECSO de afgelopen jaren geparticipeerd in de ontwikkelingen rond Vroeg – Voortdurend en Integraal. Als resultaat van dit traject is een praktijkgids verschenen.

Deze praktijkgids is geschreven voor alle partners binnen de netwerken Integrale Vroeghulp die betrokken zijn bij de innovatie VVI: van coördinator tot bestuurder. Het is het eindproduct van het experiment Vroeg, Voortdurend, Integraal (VVI) dat in de periode 2008 – 2011 als innovatie op de bestaande netwerken Integrale Vroeghulp als onderdeel van het transitieprogramma voor de langdurende zorg van het ministerie van VWS is uitgevoerd.

De praktijkgids is samengesteld uit alle resultaten van het experiment en heeft tot doel alle partners van de netwerken Integrale Vroeghulp te inspireren en door middel van concrete handvatten te faciliteren bij hun regionale innovatie VVI.

Daarnaast is de praktijkgids er op gericht alle ketenpartners met behulp van de innovatie VVI te stimuleren volgens één landelijk uniforme aanpak Integrale Vroeghulp te werken.

Deze uniformiteit wordt niet nagestreefd omwille van het instrument, maar om ouders te garanderen dat zij overal in Nederland op de zelfde kwaliteit aan hulp en ondersteuning bij hun zoektocht naar de juiste zorg en onderwijs voor hun kind mogen rekenen. Of zij nu in het noorden, zuiden, oosten of westen (gaan) wonen: er is voor ieder kind altijd sprake van een doorgaande lijn.

Ga voor meer informatie naar de website van het VVI >>

Praktijkgids VVI - dec. 2011.pdf