Nieuws Algemeen

Dvd “Perron 4” gratis te bestellen bij Stichting Kinderpostzegels Nederland

Kinderen in het cluster 4 onderwijs zijn een speciale doelgroep. Veel van deze jongeren hebben het gevoel buiten de maatschappij te staan. Eenmaal in het cluster 4 onderwijs betekentvaakdatdewegterug naar het regulier onderwijs erg moeilijk is. Het is meestal het eindstation voor kinderen én hun ouders. En dat is heel jammer en niet nodig.Kinderpostzegelsvindtdatalle kinderen recht hebben op persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing. Zorgleerlingen zijn een kwetsbare groep en hebben extra steun nodig om hun kansen te vergroten om op te groeien tot evenwichtige volwassenen; deze kansen verdienen zij net zo goed als ieder ander. Die boodschap willen wij uitdragen en daar zetten wij ons voor in.

De voorstelling Perron 4 is daar een heel belangrijk middel voor. Zes zorgleerlingen maaktensamenmetFormaatdeze voorstelling over het cluster 4 onderwijs.

De jongeren vertellen zelf waar zij tegenaan lopen, hoe hun leven eruit ziet en wat zij willen. En iedereen die met deze kinderen werkt óf over hen praat óf beslist moet dat weten. Deze voorstelling is hét bewijs dat deze leerlingen juist meer kunnen dan iedereen denkt. Paul de Bont Producties maakte een dvd over deze voorstelling, over de jongeren en hun achtergrond. Elke voorstelling werd afgeslotenmeteendiscussieende mogelijkheid voor het publiek om het stuk anders te laten af lopen. De voorstellingen werden gespeeld op cluster 4 scholen, bij Jeugdzorg en ... in de Tweede Kamer.

Als u interesse heeft in de dvd kunt u deze kosteloos bestellen bij Kinderpostzegels door hier te klikken.