Nieuws Arbeidstoeleiding

Data KAN-bijeenkomsten binnenkort bekend

Op korte termijn zullen wij de data bekendmaken van de eerstvolgende KAN bijeenkomsten.

Tijdens deze bijeenkomsten zullen wij weer uitvoerig ingaan op de actuele ontwikkelingen. Dit keer zal er ook ruim aandacht geschonken gaan worden aan voorlichting inzake de nieuwe Wet Werken naar Vermogen. Deze voorlichting zal door medewerkers van het ministerie van SZW worden verzorgd.