Nieuws Passend Onderwijs

2e kamer akkoord met passend onderwijs

De Wet passend onderwijs is akkoord bevonden door de Tweede Kamer. Donderdagmiddag hebben de Kamerleden gestemd over de wet, en over de moties en amendementen die tijdens de wetsbehandeling passend onderwijs zijn ingediend. De info vindt u hierover op onze hoofdpagina