Nieuws Arbeidstoeleiding

Data KAN bijeenkomsten bekend

Tijdens deze bijeenkomsten zullen wij weer uitvoerig ingaan op de actuele ontwikkelingen. Dit keer zal er ook ruim aandacht geschonken gaan worden aan voorlichting inzake de nieuwe Wet Werken naar Vermogen. Deze voorlichting zal door medewerkers van het ministerie van SZW worden verzorgd.

Opgave voor de bijeenkomsten is mogelijk door een mail te sturen naar: g.valster@lecso.nl onder vermelding van de datum van de bijeenkomst, naam, emailadres en school.

uitnodiging KAN regiobijeenkomsten voorjaar 2012.pdf