Nieuws Onderwijskwaliteit

Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Er bleek al snel een overinschrijving op de door LECSO georganiseerde scholing en trainingsdagen rond de kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs.  Dat heeft ertoe geleid dat we een tweede aanbod hebben georganiseerd dat inmiddels ook het maximale aantal deelnemers heeft bereikt. Een mooi signaal dat er in veel scholen heel hard wordt gewerkt om de kwaliteit verder te verbeteren. Vanuit de taakgroep kwaliteit denken we na hoe we regionale netwerken kunnen organiseren rond dit thema zodat scholen met elkaar ervaringen en kennis kunnen uitwisselen maar ook bij elkaar in de keuken kunnen gaan kijken. U hoort hier binnekort meer van. Zeker als er meer interne auditoren worden opgeleid kan ook het organiseren van regionale auditpools die bij elkaar gaan kijken een goede boost zijn voor verdere kwaliteitsontwikkeling.

 Inmiddels hebben we ook gesprekken gevoerd met een viertal certificerende instellingen met de vraag of zij op basis van de kwaliteitsnorm scholen kunnen certificeren (ISO) en zo mogelijk de norm willen laten accrediteren. Binnenkort informeren we u over de uitkomsten van deze gesprekken.