Nieuws Expertise

Leerstoel

Leerstoel ‘Perceptie- en actieproblemen’

LVC3 en BOSK hebben samen met Visio aan de Radboud Universiteit Nijmegen een leerstoel in het leven geroepen met als leeropdracht ‘Perceptie- en actieproblemen’. Deze leerstoel, gefinancierd door de KSBS en LVC3/BOSK, wordt bekleed door prof. dr. Bert Steenbergen.

De kerntaken van ‘onze’ hoogleraar, dr. Bert Steenbergen, zijn:
• onderzoek met daarbij speciale aandacht voor de brug naar de praktijk;
• opleiden van studenten.

De leerstoel legt een directe verbinding tussen wetenschap en de praktijk van visuele en lichamelijke beperkingen in relatie tot leren en gedrag. Ze heeft een eigen website - http://www.beweginginzicht.nl/nl/ – waarop de ontwikkelingen rond de vele onderzoeken en andere activiteiten ‘wereldkundig’ worden gemaakt. Een aanrader dus voor iedereen die van de leerstoel op de hoogte wil blijven en de brug tussen praktijk en onderzoek over wil gaan.
Overigens: de naam van de website is ontleend aan de inaugurele rede van prof. dr. Bert Steenbergen: ‘Beweging in Zicht’
 

Leerstoel "Ondersteunde communicatie bij meervoudige handicaps" 

Wij zijn heel blij dat na de nodige, langdurige inspanningen het nu eindelijk zo ver is: de bijzondere BOSK-leerstoel Ondersteunde Communicatie bij meervoudige handicaps gaat per 1 oktober a.s. van start aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De leerstoel is uniek, omdat het wereldwijd de eerste en enige leerstoel is die zich volledig richt op Ondersteunde Communicatie: gebarensets en gebarensystemen, grafische symbolen, tastbare verwijzers, traditionele hulpmiddelen (schriften, borden, mappen) en technische, computergebaseerde toepassingen (bv. met computer-spraak of virtuele leeromgevingen).

Klik op persbericht voor meer informatie.