Nieuws Expertise

Protocol voor het onderwijs aan leerlingen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Vilans, het kennisinstituut voor de langdurende zorg, heeft een protocol ontworpen voor het onderwijs aan leerlingen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

De redenen hiervoor zijn:

- betere hetkenning van gevolgen van NAH

- verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Het protocol is overzichtelijk van opbouw en er zit een handige signaleringslijst bijgevoegd van gedragingen waaraan NAH kan worden herkend.

Het volledige protocol kunt u in onderstaande bijlage lezen.

Onderwijsprotocol NAH met signaleringslijst.pdf