Nieuws Arbeidstoeleiding

Wet Werken naar Vermogen

Alle scholen in het (V)SO zullen op korte termijn een informatiepakket ontvangen van het ministerie van SZW over de invoering van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV).

Daarnaast sturen wij namens SZW u een aantal brieven toe, die u kunt hanteren om uw docenten en ouders van uw leerlingen hierover te informeren.

Tevens krijgen medewerkers van het ministerie van SZW tijdens de KAN bijeenkomsten gelegenheid om informatie te verstrekken over de WWnV.

Daarnaast worden onze leerlingen separaat benaderd via Omroep MIK,. Deze Omroep is in het leven geroepen om leerlingen van het VSO, het PRO en andere kwetsbare jongeren die de op het punt staan de arbeidsmarkt te betreden te bereiken en te mede te ondersteunen.

De scholen hebben ook informatie ontvangen over Omroep MIK.  Klik hier.

Het ministerie van SZW laat u hierover het navolgende weten:

Het ligt op dit moment in de Tweede Kamer: Het wetsvoorstel Werken naar vermogen, kortweg WWNV. Het uitgangspunt van deze nieuwe wet is dat iedereen die (deels) kan werken, ook aan het werk gaat.

De wet gaat uit van wat mensen kunnen en niet van wat ze niet kunnen. Als de wet wordt aangenomen, dan treedt ze op 1 januari 2013 in werking.

VSO en PRO werken hard om leerlingen voor te bereiden op de stap naar de arbeidsmarkt.

En met de nieuwe wet wordt dat nog belangrijker. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)  ondersteunt daarbij. Door op een aantal regionale bijeenkomsten -georganiseerd door zowel VSO als PRO-, meer te vertellen over de WWNV.

Als het wetsvoorstel door de Tweede Kamer wordt aanvaard, komen er digitale informatiepakketten over deze wet voor VSO en PRO.

De wet is nog niet aangenomen, maar het is hoe dan ook verstandig om nog meer nadruk te leggen op de stap naar de arbeidsmarkt.  Daarom  komt er een hele speciale  jongerencampagne: omroep mik.

mik is een omroep van jongeren met een beperking voor jongeren met een beperking. mik geeft tips over hoe je moet solliciteren en laat jongeren aan het woord die de stap naar werk al hebben gemaakt. mik geeft ook antwoord op vragen van jongeren, bijvoorbeeld over doorleren en over werk.

6 april gaat mik van start (www.omroepmik.nl).

En dat mag iedereen op school weten! Zegt het voort: volg mik! In de bijlage meer informatie over mik en een brief om de ouders te informeren.

Er zijn weer 5 nieuwe video’s geplaatst op Omroep MIK.

Er wordt gesproken met Arno, die doof is. Hij vertelt over zijn beperking, over het solliciteren, maar ook over zijn studie technische natuurkunde.

Ook wordt aandacht besteed aan het zoeken naar vacatures en het vinden van werk.

In “reacties” wordt gesproken over het vooroordeel: “Jongeren met een beperking passen niet goed in de groep”.

Zie  link: Arno 

Briefdocenten10april2012.PDF