Nieuws Algemeen

Huidige politieke situatie en ‘passend onderwijs’ (24 april 2012)

Iedereen zal het inmiddels gemerkt hebben: na afgelopen weekend is ten gevolge van het mislukken van het ‘Catshuisoverleg’ over de miljarden bezuinigingen, het kabinet Rutte gevallen. Dit betekent, dat nog vrij abrupt een einde is gekomen aan de ‘gedoogconstructie’ van deze regering en dus ook van het bestaande regeerakkoord.

De politieke verhoudingen in ons land zijn daardoor sinds dit weekend nogal gewijzigd: er is geen meerderheidsregering meer, de PVV gedoogt niet meer, er is geen regeerakkoord meer en in feite is de Tweede Kamer nu aan zet om het vervolg aan te geven.

 

De Kamer heeft al uitgebreid gesproken over de ontstane situatie. Veel is er gesproken over ‘wat er mis is gegaan’, maar ook over het plannen van de komende verkiezingen (waarschijnlijk op 12 september a.s.). Komende dagen  discussieert men verder over het pakket van noodzakelijke bezuinigingen, die nodig zijn om te voldoen aan de Europese afspraken en die ook nodig zijn om ons land ‘in de touwen’ te houden.

 

Van groot belang is het nu, om te komen tot een soort ‘voorstuk’ op het maken van een begroting voor 2013. Alle partijen hebben daar zo hun ideeën over.

Het ‘bijna-akkoord’ vanuit het Catshuisoverleg is nu ook naar buiten gekomen. Verrassend was, dat de drie partijen daar in feite al een ‘deal’ hadden voorbereid over onder meer de positie van ‘passend onderwijs’. De VVD had haar punt van de ‘invoering van de prestatiebeloning’ ingeleverd en ook was er besloten, om de aangekondigde (en door de Tweede Kamer goedgekeurde) bezuinigingen op ‘passend onderwijs’ te halveren. Het resultaat van deze afspraak was, dat een deel van het geld gebruikt kon worden voor een bijdrage aan de ’16 miljard bezuinigingen’.

 

Op dit moment is het Catshuis-akkoord dus in feite niet meer geldend en zal de Tweede Kamer moeten besluiten over het pakket aan bezuinigingen. Het kabinet is nu zogenaamd ‘demissionair’, wat zoveel betekent als ‘niet meer in staat om belangrijke beslissingen te nemen’. Onderwerpen, waar veel discussie over zal zijn en blijven, worden dan ‘controversieel’verklaard. Dat betekent, dat men daarover geen snelle besluiten meer zal nemen; men laat dat dan over aan een nieuw gekozen kabinet.

 

Er circuleren nu al lijstjes met onderwerpen, die ‘controversieel’ verklaard zouden worden. Genoemd zijn b.v. positie PGB’s/ Wet Werken naar Vermogen / Hedwigepolder / leenstelsel en investeren in onderwijs / WMO / GGZ / etc., maar ook ‘passend onderwijs’  In de loop van de tijd zal in procedurevergaderingen in de beide Kamers dit lijstje worden vastgesteld.

 

Wat ons belang in passend onderwijs betreft, kunnen we in ieder geval stellen dat al onze activiteiten op dit onderwerp iets hebben opgeleverd. De problematiek staat kennelijk nog steeds op het netvlies van de politiek en het onderwerp wordt vaak genoemd bij allerlei ‘lijstjes’.

 

Op dit moment kunnen we even niets anders doen, dan de politieke ontwikkelingen afwachten en ze heel goed in de gaten houden. Het feit, dat het kabinet en de oppositie het flink oneens waren over de bezuinigingen op passend onderwijs en de verhoudingen nu veranderd zijn, geeft een beetje hoop op aanpassingen. Ook het al dan niet behandelen van de Wetswijzigingen voor de invoering van Passend Onderwijs (zou half juli in de Eerste Kamer komen) is nog niet duidelijk. Het blijft dus nog even afwachten, maar we houden jullie op de hoogte !