Nieuws Algemeen

Bezuiniging Passend onderwijs in 2013 teruggedraaid

De Tweede Kamer heeft donderdag 26 april een stabiliteitsakkoord aangenomen, waarin de bezuiniging op Passend onderwijs voor 2013 wordt teruggedraaid. Voor dat jaar is het bezuinigingsbedrag van € 100 miljoen geschrapt. De Tweede Kamer geeft daarbij gehoor aan de geluiden van de PO-Raad en een groot deel van het onderwijs.

Het stabiliteitsakkoord betekent zeker niet dat de zorgen over de financiële situatie in het primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn verdwenen. De nullijn in de salarissen voor onder andere de leraren is een pijnlijke keuze. De leraren verliezen koopkracht, waarmee het onderwijs niet aantrekkelijker wordt als werkgever. De schoolbesturen zullen dit ook merken, omdat ze opnieuw kostenstijgingen in bijvoorbeeld sociale premies niet gecompenseerd krijgen. Daarmee zien de schoolbesturen in het primair onderwijs de cumulatie van bezuinigingen en kostenstijgingen door dit akkoord niet afnemen.

De PO-Raad begrijpt dat er in tijden van crisis pijnlijke maatregelen moeten worden genomen. Nederland is echter op lange termijn meer gebaat bij investeringen in het onderwijs dan bij bezuinigingen. De PO-Raad zal bij de minister aandringen op duidelijkheid over alle gevolgen van het stabiliteitsakkoord voor de sector.