Nieuws Arbeidstoeleiding

Stand van zaken Wet werken naar vermogen (WWNV)

Als gevolg van de demissionaire status van het kabinet is onduidelijk wat er gaat gebeuren met de Wet werken naar vermogen. Naar verwachting komt hierover eind mei meer duidelijkheid. Tijdens de KAN-bijeenkomsten in mei en juni zou het  ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  voorlichting geven over de WWNV en de campagne  mik.  De voorlichting over de WWNV komt vanwege de politieke situatie te vervallen, scholen ontvangen op korte termijn dus géén informatiepakket, zoals wij eerder op onze website en in de nieuwsbrief schreven. De presentatie over de campagne mik zal tijdens de KAN bijeenkomsten wel worden gegeven..

Omroep mik

Binnen VSO en PRO vinden  veel activiteiten plaats om jongeren te helpen bij de stap naar werk of doorleren. De campagne mik die op 6 april van start is gegaan, ondersteunt het onderwijs daarbij. mik is een omroep op internet voor en door jongeren met een beperking. mik richt zich op jongeren van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs die in het laatste jaar van hun opleiding zitten. De campagne bereidt jongeren voor op het zoeken naar en bij het vinden van een baan en is aanwezig waar jongeren zich ook bevinden: op Facebook, MSN etc.

In korte Youtube-filmpjes gaat de redactie van mik op zoek naar tips, achtergrondinformatie en antwoorden op vragen die bij jongeren leven, zoals ‘Hoe vind ik werk? Hoe moet ik solliciteren? Hoe pakken anderen dat aan?’ Vragen worden ter plekke beantwoord, bijvoorbeeld door het aanbieden van een mik-filmpje waarin een bepaald onderwerp behandeld wordt. Meer informatie over mik staat op http://www.omroepmik.nl/