Nieuws Arbeidstoeleiding

KAN bijeenkomst Hoenderlo

Vanmorgen vond de eerste KAN bijeenkomst plaats te Hoenderloo, (Multi Functioneel Centrum arbeidstoeleiding van de Bolster) georganiseerd door LECSO in samenwerking met Edunova. Zo'n 25 leden waren aanwezig. Zij werden eerst geinformeerd over de Omroep MIK (zie http://www.omroepmik.nl/) en de vele mogelijkheden die deze omroep biedt. Vervolgens werd er uitgebreid met elkaar gesproken over de vele ontwikkelingen in de regio's: Samenwerking tussen de VSO's van cl 3 en cl 4, PRO en MBO, de ontwikkelingen rond BORIS en de Werkschool, leerlijnen, LVS, nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Vele leden wisselden adressen en telefooonnummers en maakten eerste afspraken om elkaar op de werkvloer te ontmoeten.

Ambtenaren van het ministerie van SZW waren ook aanwezig. Zij zouden voorlichting geven over de wet Werken naar Vermogen, maar gezien de huidige politieke ontwikkelingen is deze voorlichting opgeschort. Pas op 29 mei zal de Tweede Kamer zich over dit wetsvoorstel buigen en bezien of het controversieel zal worden verklaard. 

De eerstvolgende regionale KAN bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 22 mei a.s. te Leiden. Klik hier voor alle data en de agenda of kijk op  http://www.hetkan.info/agenda