Nieuws Expertise

expertise vanuit de wetenschap

Actuele nieuwe expertise vanuit de wetenschap:

promotie-onderzoek van Annemieke Houwink, Radbouduniversiteit Nijmegen: onderwerp: Nieuwe perspectieven op de bewegingssturing van de arm en hand bij centrale parese.  Symposium over dit onderwerp op 29 mei 2012 in de Maartenskliniek te Nijmegen, www.maartenskliniek.nl/educatie

Proefschrift van mw. Anke de Boer, Rijksuniversiteit Groningen: Inclusie, een kwestie van attitudes ?, onderzoek naar acceptatie van leerlingen met leerlinggebonden financiering in het reguliere basisonderwijs. www.sticthing-kinderstudies.nl

 Feed back tussen leerkrachten leidt tot meer prestaties...; Marieke Thurlings van de Open Universiteit, promoveert op een proefschrift, waarin ze verslag doet van een onderzoek naar feed back tussen leerkrachten op scholen. Het blijkt, dat er aanwijsbare positieve effecten zijn op leerkrachtgedrag, instructie en klassenmanagement.

 Ouders en school:  Frederik Smit, senior onderzoeker bij het Expertisecentrum Ouders, school en buurt van het ITS, Radbouduniversiteit te Nijmegen, schreef een aardig boekje met als titel: 'ouders en school', Succesfactoren voor betrokkenheid. isbn 9789088503320, SWP Amsterdam.