Nieuws Arbeidstoeleiding

Ambulante Begeleiding in het MBO

Let op: in tegenstelling tot eerdere berichtgeving delen wij u nu het navologende mee;

Op de site Passend Onderwijs van het Ministerie is vandaag het volgende bericht geplaatst:

Leerlinggebonden financiering in het mbo

Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden krijgen een jaar extra voor de invoering van het wetsvoorstel passend onderwijs. Dit betekent dat de indicatiestelling voor leerlinggebonden financiering (lgf) per 1 augustus 2014 wordt afgeschaft. De lgf-middelen voor mbo-studenten (cluster 3 en 4) gaan per die datum over naar de mbo-instellingen. Deze overdracht van geldstromen in het nieuwe stelsel passend onderwijs kan personele gevolgen hebben. Doordat de overdracht een jaar later plaatsvindt, wordt personeel pas op z’n vroegst per 1 augustus 2014 boventallig.

Lees hier het volledig bericht.