Nieuws Expertise

Oproep deelname aan Klankbordgroep Expertise

Binnen het onderdeel: scholing/onderzoek/expertise vinden allerlei activiteiten plaats. Te denken valt aan: expertisemakelaars, expertbijeenkomsten, stuurgroep lectoraat/leerstoel, publicatiereeks van onderzoeksresultaten, werken aan vernieuwing van de 'kenniskaarten' van het Speciaal Onderwijs, contacten met scholingsinstituten, blogspot 'je speciale collega' etc.

Om de activiteiten kritisch te kunnen volgen en in LECSO-verband het overzicht te blijven houden, zal een landelijke klankbordgroep expertise worden ingesteld.

Belangstellenden om mee te doen in deze klankbordgroep van plm. 6 mensen, kunnen zich melden bij het bureau LECSO. Het zal gaan om plm. 2 á 3 bijeenkomsten per jaar, waarin de lopende activiteiten aan de orde zullen komen.