Nieuws Algemeen

Eerste Kamer behandelt wetsvoorstellen op 11 september

De behandeling van de wetsvoorstellen passend onderwijs en kwaliteit in het speciaal onderwijs is verplaatst naar 11 september 2012. Oorspronkelijk stond de behandeling op dinsdag 3 juli gepland. Vanwege de drukke agenda van de Eerste Kamer heeft de Kamer besloten de wetsvoorstellen na het zomerreces te behandelen.