Nieuws Arbeidstoeleiding

bespreking wetgeving kwaliteit Eerste Kamer

De bespreking in de Eerste Kamer van de wetgeving kwaliteit (V)SO is, samen met Passend Onderwijs opgeschort naar 11 september.  Dat betekent dat het merendeel van de zaken die in deze wet geregeld worden ook voor het SO zullen ingaan op 1 augustus 2013. Echter een viertal zaken zullen zo snel als mogelijk na 11 september worden geregeld,  t.w.:

aanvraag afdeling VSO voor EMG

aanvraag examenlicentie VSO

VAVO-regeliing voor VSO

Clusteroverstijgende, verbrede toelating