Nieuws Expertise

informatie over 'Brainstars' - ondersteuningsprogramma voor NAH-kinderen/jongeren

Naar aanleiding van een door Vilans georganiseerde studiebijeenkomst over het Amerikaanse ondersteuningsprogramma 'Brainstars' (voor kinderen/jongeren met NAH), nemen we hierbij wat achtergrondinformatie op over dit programma; het gaat om een bijdrage vanuit Vilans, een lezing van de ontwerper van het programma en een literatuurreview.

JDLVilanslecture3.ppt

JHTR Dise-Lewis V24N3.pdf

Review article JSP.PDF