Nieuws Algemeen

Internetconsultatie Besluit kwaliteit (V)SO

Sinds 14 augustus is het concept-Besluit kwaliteit (v)so beschikbaar voor internetconsultatie.

In het voorgestelde Besluit kwaliteit (v)so worden verschillende bepalingen van de Wet kwaliteit (v)so nader uitgewerkt en worden kerndoelen vastgesteld voor het vso.

Bij de verdere uitwerking van enkele bepalingen in het Wetsvoorstel kwaliteit (v)so gaat het bijvoorbeeld om:

  • De verplichte inhoud van het ontwikkelingsperspectief in so en vso;
  • Voorwaarden voor het deelnemen aan het vavo-examen voor vso-leerlingen;
  • De maximumduur van de stage in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel vso;
  • De referentieniveaus in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel vso;
  • Maatschappelijke stage voor vso-leerlingen.

Het Besluit kwaliteit (v)so stelt daarnaast kerndoelen vast voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Voor het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel en het uitstroomprofiel dagbesteding komen er twee specifieke sets met kerndoelen. Verder worden er kerndoelen vastgesteld die zullen gelden voor alle leerlingen van het vso; dit zijn de ‘leergebiedoverstijgende’ kerndoelen.

De consultatie is te vinden via deze link.