Nieuws Algemeen

Aanvullende bekostiging invoering passend onderwijs

Samenwerkingsverbanden in oprichting (i.o.) kunnen vanaf vandaag aanvullende bekostiging aanvragen voor de invoering van passend onderwijs. De samenwerkende scholen kunnen 10 euro per bekostigde leerling ontvangen.

Werkagenda opstellen
Samenwerkingsverbanden en scholen krijgen een jaar extra de tijd om passend onderwijs in te voeren. Met het jaar extra kunnen de samenwerkende schoolbesturen inhoudelijk vormgeven aan passend onderwijs. Om subsidie te ontvangen vraagt minister Van Bijsterveldt daarom een werkagenda op te stellen. De werkagenda bevat in ieder geval informatie over het proces en de planning voor de inrichting van het samenwerkingsverband, het ondersteuningsplan en het hieraan gerelateerde personeelsplan.  In de werkagenda geven zij onder meer aan hoe de samenwerking met de samenwerkingsverbanden wordt vormgegeven. De werkagenda’s vormen de basis voor overleg met de accountmanagers van het ministerie van OCW.

Aanvraag extra bekostiging
De regeling is een vervolg op de huidige ‘10-euroregeling’. Het bevoegd gezag van een contactschool van het samenwerkingsverband in oprichting krijgt 10 euro per bekostigde leerling. Het bevoegd gezag heeft tot 1 oktober 2012 de tijd om een aanvraag bij DUO in te dienen. Samenwerkingsverbanden kunnen het geld in november 2012 verwachten.