Nieuws Arbeidstoeleiding

Onderzoek TNO rond arbeidstoeleiding: deelnemers gevraagd!

U staat voor de uitdaging om uw leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Maar hoe denken de leerlingen er zelf over? Hoe schatten zij hun arbeidsmogelijkheden in? Hoe kijken zij naar de toekomst? TNO doet dit najaar onderzoek naar deze vragen.  En over een paar jaar wordt in databestanden van het CBS gekeken of deze leerlingen werken.  Op deze manier krijgen meer we inzicht in welke kenmerken van de leerling samenhangen met zijn toekomstige arbeidsparticipatie. Mede met deze informatie kan de begeleiding en scholing zo worden vormgegeven dat de leerlingen meer kansen krijgen om aan het werk te komen.

TNO zoekt cluster 3 en 4 scholen (of vestigingen) die aan dit onderzoek willen deelnemen. Deelnemen aan dit onderzoek betekent dat een onderzoeker  langskomt om bij 10 leerlingen van 15 jaar een kort interview af te nemen. Daarnaast vraagt TNO de school om over deze 10 leerlingen een vragenlijst in te vullen. Het onderzoek vindt plaats in oktober en november. In januari 2013 ontvangen de deelnemende scholen een eerste rapportage van de resultaten.

TNO voert het onderzoek uit onder regie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het LECSO ondersteunt dit onderzoek van harte en roept u op om mee te werken.

Voor vragen en aanmelding kunt u mailen of bellen naar Femke Giesen (femke.giesen@tno.nl, 088 8665299) of Jan Besseling, projectleider (jan.besseling@tno.nl, 088 8666230).