Nieuws Expertise

Notulen bijeenkomst Expertise Makelaars 12 september 2012 te Driebergen

Woensdag 12 september 2012 is de taakgroep Expertise Makelaars in Driebergen bijeengekomen.

Voor het verslag van deze bijeenkomst verwijzen wij u naar onderstaande bijlage.

 

notulen 12 09 2012.pdf