Nieuws Algemeen

Wet Passend onderwijs en kwaliteit (V)SO aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag 9 oktober de wet Passend Onderwijs aangenomen. D66, SP, PvdD en 50+ stemden tegen de wet. De drie ingebrachte moties werden met algemene stemmen aangenomen. Dat betekent dat de voorbereiding in het kader van Passend Onderwijs kan worden voortgezet en dat de wet per 1 augustus 2014 in werking treedt.

We zijn benieuwd naar de uitwerking van de Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over voorzieningen voor leerlingen met gedragsproblemen (EK 33.106 / 32.812, K)

Over het wetsvoorstel kwaliteit (V)SO was de Eerste Kamer unaniem positief. Uitwerking van het ontwikkelingsperspectief (hiervoor zal middels AMvB nog nadere invulling volgen) en inrichting van de uitstroomprofielen in het VSO kunnen nu verder hun beslag krijgen.