Nieuws Expertise

Uitnodiging van de 10e editie van Hét Congres 2012

DE 10E EDITIE VAN HÈT CONGRES BELOOFT EXTRA SPECIAAL TE WORDEN.

Al jaren is Hét Congres, de ontmoetingsplaats voor alle betrokkenen en belangstellenden binnen het onderwijs aan leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Dit jaar wordt het evenement wederom georganiseerd door De Onderwijsspecialisten in samenwerking met Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO). Hét Congres vindt plaats op donderdag 29 en vrijdag 30 november in Hotel en Congrescentrum Papendal te Arnhem. U treft in de bijlage de uitnodiging aan.


Bijna 40 onderwerpen per dag

Hét Congres geeft een breed overzicht van de ontwikkelingen binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs in cluster 3 en cluster 4. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan samenwerking en samenwerkingsvormen met partners binnen en buiten het onderwijs. Voor het eerst hebben beide dagen een ander thema.

Het thema op donderdag is ‘in de klas’ en is een niet te missen evenement voor leraren, klassenassistenten, onderwijs- en zorgondersteuners en begeleiders.

De vrijdag staat in het teken van ‘om de klas’ en is gericht op de schooldirecteuren, leidinggevenden, managers en bestuurders.

Op beide dagen kunnen de deelnemers kennis maken met goede voorbeelden en krijgen ze handvatten die praktische ondersteuning bieden. Daarnaast is er veel aandacht voor specifieke doelgroepen, gedragsproblemen, bestuurlijke thema’s, zorgtoewijzing, wetenschap en onderzoek.

Spetterende opening en afsluiting

De opening van beide dagen wordt verzorgd door Marc Cornelissen, een inspirator op het gebied van leiderschap, samenwerking en duurzaamheid. Met zijn ervaring als leider van poolexpedities zal hij een fris perspectief geven op samenwerken onder veranderende en uitdagende omstandigheden.

De dagen worden spectaculair afgesloten door Richard de Hoop. Deze entertrainer zal een humoristische en muzikale show verzorgen over passie en samenwerken.

Informatiemarkt

Ook is er een uitgebreide informatiemarkt waarop organisaties/aanbieders op het gebied van o.a. onderwijs, wonen, dagbesteding, arbeid en vrijetijdsbesteding zich presenteren. Deze markt is de perfecte manier om producten of diensten te presenteren. Daarnaast kunnen de standhouders ook deel nemen aan de lezingen, presentaties en workshops en wordt hen de mogelijkheid geboden om een presentatie te verzorgen buiten het officiële programma. Neem voor aanmelding of meer informatie een kijk op de website: www.hetcongres.nl

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met De Onderwijsspecialisten:

N: Karine Makkinje

T: 06 57 16 47 43

E: k.makkinje@deonderwijsspecialisten.nl

uitnodiging.pdf