Nieuws Arbeidstoeleiding

Eindrapportage BORIS

Op 20 september heeft een presentatie van de eindresultaten van het project BORIS plaatsgevonden op het ministerie van OCW. Vele vertegenwoordigers van de projectscholen waren aanwezig om Patrick Hallink,projectleider de resultaten én aanbevelingen te horen presenteren.

Vervolgens werden de resultaten en aanbevelingen in een tweetal ronde tafel gesprekken doorgenomen met vertegenwoordigers van de deelnemende scholen, OCW, de kenniscentra, het bedrijfsleven en de PO-Raad.

In het kort komen de aanbevelingen op het navolgende neer:

 • Verleng het experiment, schaal het op naar een groter aantal scholen en verbind de opdracht aan het proces van invoering van de Wet kwaliteit vso
 • Houd het landelijk overleg van de pilotscholen met de kenniscentra in stand
 • Leg de programmering van de school en die van de praktijkopleiding in het leerbedrijf beter vast
 • Betrek werkgever en het leerbedrijf eerder in het proces van toeleiding
 • Ondersteun de scholen bij de implementatie van de methodiek
 • Versterk het relatienetwerk van de scholen met hun regionale (leer)bedrijven om duurzame partnerschap tot stand te brengen
 • Professionaliseer de leerbedrijven in hun omgang met de doelgroep en sluit hen aan op de ondersteunende diensten en voorzieningen
 • Versterk en professionaliseer het proces van loopbaanoriëntatie en bepaling van de arbeidsmogelijkheden
 • Formaliseer het systeem van branchecertificering om bredere erkenning te krijgen bij bedrijfsleven, scholenveld en overheid
 • Ondersteun de organisatie van de regionale samenwerking
 • Beperk de dienstverlening van de kenniscentra binnen Boris niet tot het vso, maar stel deze beschikbaar voor alle mensen die geen volledige kwalificatie kunnen behalen en naar de arbeidsmarkt moeten worden geleid

Aansluitend hebben vertegenwoordigers van OCW en de PO-Raad een werkbezoek gebracht aan de cluster 4 school de Hilt te Helmond. Met vertegenwoordigers van drie deelnemende BORIS scholen, naast de Hilt waren dat St. Joseph uit Cadier en Keer en de Brug uit Almelo, werd indringend gesproken over het project. Tevens werd een bezoek gebracht aan een stageplaats in Helmond alwaar men werd rondgeleid door één van de leerlingen van de Hilt.

Klik hier voor alle rapportages en bijlagen.