Nieuws Arbeidstoeleiding

Veiligheid - Arbeidsinspectie - VCA

De taakgroep VSo - Arbeidstoeleiding van LECSO heeft in haar bijeenkomst van 31 oktober jl gesproken met vertegenwoordigers van SWB over Veiligheid en VCA.

VCA (diploma basisveiligheid): Als een leerling vanuit het VSO of PRO gaat werken, bv in de techniek, dan moet deze leerling over een VCA beschikken. Zonder VCA kom je het bedrijf niet binnen.  Maar er zijn lln in PRO en VSO die niet het niveau hebben om VCA te halen. Wat te doen ?

Voor iedereen die VCA moet halen en VCA niet kan halen is artikel 8 van toepassing:  “Leerlingen moeten instructie op niveau hebben ontvangen”.

Er is nu samenwerking tot stand gekomen tussen VCA en SWB: Start werk en blijf  veilig.  

Zie http://www.startwerkblijfveilig.nl/default.asp  

En zie het communiqué dat als bijlage onderaan dit bericht is toegevoegd.

Als er een VSO (PRO) leerling in een VCA omgeving gaat werken, en niet in staat is VCA te behalen, dan kan dat op eigen niveau met een instructie en certificering op eigen niveau. Certificering komt op een SWB pasje.

E.e.a  gaat nader afgestemd worden in een werkgroep, die in november bij elkaar komt. Ook worden afspraken gemaakt met LWPRO.

SWB levert een methodiek om leerlingen een “start werk en blijf veilig “ certificaat (vergelijkbaar met VCA) te laten behalen. 

Zie de website over de wijze waarop leerlingen instructie ontvangen.  Er is sprake van een E-learning pakket. Je kunt op verschillende niveaus onder VCA niveau certificaat behalen.

Docenten kunnen alle risico’s zelf in beeld brengen, leerlingen worden op niveau geïnstrueerd.

Meerdere collega cluster scholen zijn nu bezig in een traject: Scholen werken samen in dit systeem, delen materialen in dit systeem. Docenten worden getraind en moeten examen doen.  Ook leerlingen moeten voldoen aan wettelijke eisen, , examen doen mag ook mondeling plaatsvinden op basis van eigen mogelijkheden, gebaseerd op eigen dossier.

Belangrijkste boodschap voor onze leden: Leerlingen die géén VCA kunnen halen en daardoor niet werkzaam kunnen worden in bepaalde bedrijfstak, kunnen middels SWB certificering wel die weg bewandelen.

Tijdens Het Congres te Arnhem (29 en 30 november) zal SWB op beide dagen een presentatie verzorgen, ism de VSO scholen die momenteel een traject volgen.

Kosten: Worden zo laag mogelijk gehouden: Hoe meer scholen participeren en gebruik maken van elkaars kennis, hoe lager de éénmaige kosten zullen uitvallen. Er is geen sprake van meerjarige kosten.

Lecso zal hierover in gesprek gaan met het Landelijk Werkverband PRO.

LET OP: Veiligheid van lokalen hoort daar ook bij – bewustwording docenten. Arbeidsinspectie heeft alle scholen in het VO aangeschreven dat de praktijklokalen worden gecontroleerd door Arbeidsinspectie. Bij onveilige situaties kan de Inspectie overgaan tot sluiting van de lokalen / stilleggen van de werkzaamheden én het uitdelen van boetes.  Tijdens de bijeenkomst van de taakgroep is een schrijven van de Arbeidsinspectie besproken. Deze brief is alle VO scholen toegestuurd, enkele VSO scholen hebben ook al bezoek gehad van de Arbeidsinspectie.

 

 

communiqué definitief 311012.pdf