Nieuws Expertise

expertbijeenkomst ZMOLK-ers met afspraken voor vervolgaanpak

Op 13 november j.l. kwam een groep experts uit scholen en zorginstellingen bijeen in Utrecht, om samen met LECSO en NJI te praten over de groep ZMOLK-ers.  Zo'n 30-tal mensen gingen allereerst in de 'het kind/de jongere' vanuit praktijkervaringen - daarna werden bestaande vragen vanuit scholen aangevuld en werden onderwerpen benoemd. Een ronde 'belemmeringen' vormde de opmaat voor informatie vanuit het NJI over de situatie in het land, voorzien van een kader op basis waarvan gewerkt wordt en gewerkt kan worden. Daarna werkte de groep voortvarend aan een stappenplan, met een aanpak gericht op snelle resultaten. Het gaat het daarbij om 'het goed ophalen van ervaringen' - 'het verspreiden' -  en het 'implementeren' van een aanpak c.q. aanpakken. Er worden kennisgroepen gevormd, er wordt een 'helpdesk-functie' in het leven geroepen en er is een vervolgafspraak gemaakt, om elkaar over de resultaten te informeren.