Nieuws Expertise

Expertisemakelaars op Het Congres met 'Linked In Live'

De expertisemakelaars van LECSO verzorgen op de vrijdagochtend van Het Congres (op 30 november a.s. op Papendal te Arnhem) een zogenaamde 'Linked In Live'- sessie. Het gaat om een interactieve manier, om deskundigen aan elkaar te koppelen en in korte tijd te komen tot het 'ophalen' 'delen' en 'verspreiden' van kennis/vaardigheid op een specifiek terrein. Na twee expertbijeenkomsten in Driebergen (waar een uitgebreid overzicht van kennisbronnen op een aantal thema's is ontstaan), is dit het derde openbare optreden van de kennismakelaars. Bij alle activiteiten gaat het om het 'zo effectief mogelijk krijgen van gevraagde kennis/vaardigheid op de plek, waar het gevraagd is'.....Deelnemers aan deze sessie, inbreng van expertise, vragen aan de makelaars, etc. het is allemaal mogelijk ! Doen !