Nieuws Algemeen

Resultaten regio-bijeenkomsten (LECSO komt naar u toe)

Eerste resultaten van de regionale bijeenkomsten met LECSO-medewerkers. De volgende thema's/kwesties/vragen zijn ingebracht:

- uitwisseling van ontwikkelde SchoolOndersteuningsPlannen door SO-scholen

- informatie over financiering, ijkdata, bekostiging over de jaren heen

- clusteroverstijgend onderwijs

- profilering van doelgroepen binnen samenwerkingsverbanden

- beroep op LECSO, om vooral de SO-scholen te blijven verbinden en belangen SO te blijven dienen

- inzet, achtergronden bij onderwijs-zorg: inhouden, bouw, regelgeving etc.

- nadruk leggen op de helpdeskfunctie van LECSO

- arbeidstoeleiding bijzondere aandacht geven - ook binnen samenwerkingsverbanden

- vorm/regelmaat/uitgebreidheid van de Nieuwsbrief

- relatie stage-zorg in verband met indicaties en betalingen

- gebruik van 'School aan Zet'

- uitwisseling protocollen, specifiek voor bepaalde groepen leerlingen (b.v. fixatie, gebruik 'time-out-ruimtes'

wordt vervolgd............