Nieuws Expertise

Scholingsmogelijkheden EMB/EMG

Naast de scholingsmogelijkheid via het GITP voor een HBO+-scholingsaanbod voor leerkrachten, gericht op de EMB/EMG-groep (in november 2012 van start), gaat er op datzelfde niveau ook gewerkt worden aan een integraal aanbod voor onderwijs- en zorg-medewerkers. Immers: in schoolklassen binnen het SO vinden we beide medewerkers ook naast elkaar aan het werk met dezelfde kinderen. WOSO, Platform EMG en LECSO willen daar aan gaan werken.

Daarnaast is een scholingsaanbod in de maak op MBO-niveau voor assistenten en andere medewerkers. Een initiatief vanuit de mytylschool Tilburg is onlangs met LECSO en de MBO Raad doorgesproken en zal waarschijnlijk gaan leiden tot een nieuw aanbod in cursusvorm, maar misschien ook in het reguliere MBO-aanbod.