Nieuws Expertise

Redactiecommissie 'Veldpublicaties' bijeen

Op 23 november a.s. komt de redactiecommissie ('in oprichting' ) bijeen voor de 'veldpublicaties vanuit LECSO'. Het gaat om een groep mensen vanuit de wetenschap en vanuit LECSO, die onderzoeken uit ons land gaan beoordelen op passendheid om tot een 'veldpublicatie' te worden gemaakt. Het brengen van toepasbare resultaten vanuit wetenschappelijk onderzoek in onze scholen, opdat daar meteen gebruik gemaakt kan worden van deze resultaten, is het voornaamste doel van deze serie. Een eerste versie (over sociaal emotioneel functioneren van cluster 3 kinderen) is onlangs verschenen en nog verkrijgbaar bij LECSO. Mocht u ideeën hebben over de inhoud van een volgende veldpublicatie, kunt u dat melden bij het LECSO-bureau.