Nieuws Arbeidstoeleiding

Scholen gezocht voor deelname aan onderzoek ONDER LEERLINGEN EN MENTOREN VSO

Maar weinig jongeren met beperkingen komen aan het werk. Zij worden vaak afhankelijk van een uitkering. Hoe kunnen we door een goede schoolopleiding bereiken dat meer jongeren met een beperking wél een betaalde baan krijgen en houden? TNO doet onderzoek naar de verklarende factoren. Daarmee kan het onderwijs aan jongeren op het voorgezet speciaal onderwijs (VSO) zo worden vormgegeven dat zij later meer kansen hebben op de arbeidsmarkt.

We zoeken nog VSO cluster 3 en -4 scholen die willen meedoen aan dit onderzoek. Als u meedoet komt een onderzoeker bij u langs om bij circa 10 leerlingen die 15 of 16 jaar zijn een kort interview af te nemen. Dit interview duurt gemiddeld 15 minuten en gaat over hoe de leerling denkt over zijn arbeidsmogelijkheden. Daarnaast vragen we de mentoren om over deze leerlingen een vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst duurt maximaal 20 minuten en gaat over hun visie geven op de houding, het gedrag en mogelijkheden van de leerlingen.

Cohortstudie naar voorspellers arbeidsparticipatie

TNO wil deze groep leerlingen blijven volgen. In 2016 onderzoeken we via de databestanden van CBS en UWV of ze aan het werk zijn, een uitkering ontvangen of nog op school zitten. Door koppeling met de gegevens van de school over hoe zij invulling geven aan arbeidstoeleiding, kunnen we zien welke methoden het meest effectief zijn om te zorgen dat jongeren aan het werk komen en blijven. De uitkomsten moeten de scholen handvatten geven om hun methoden voor arbeidstoeleiding en arbeidsvoorbereiding op een evidence based wijze vorm te geven.

TNO voert dit onderzoek uit onder regie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In januari 2013 verschijnt de eerste rapportage over de resultaten. VSO cluster 3 en -4 scholen kunnen zich aanmelden voor deelname aan dit onderzoek door contact op te nemen met Femke Giesen, projectleider, femke.giesen@tno.nl of 088 866 52 99.