Nieuws Algemeen

Onderwijstijd in het voortgezet speciaal onderwijs

In de laatste nieuwsbrief van de Inspectie van het Onderwijs aan schoolbestuurders in het voortgezet speciaal onderwijs stond dat het aantal klokuren in het uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’ voor alle leerjaren 1.000 is. Het aantal klokuren voor het schooljaar 2012-2013 is inderdaad 1.000. Maar als de Kwaliteitswet in het schooljaar 2013-2014 ingaat, gaat het aantal klokuren in de eerste 2 jaar van het uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’ omhoog naar 1.040. Voor de overige leerjaren blijft het aantal klokuren 1.000, met uitzondering van het examenjaar. In dat jaar is het aantal klokuren 700, net als in het regulier onderwijs.

Let op: voor de uitstroomprofielen ‘dagbesteding’ en ‘arbeidsmarktgericht’ blijft het aantal klokuren 1.000 per jaar voor alle leerjaren.