Nieuws Algemeen

Concepttoezichtkader passend onderwijs

Als de Wet passend onderwijs in werking treedt, gaat de Inspectie van het Onderwijs toezicht houden op de samenwerkingsverbanden. In het concepttoezichtkader passend onderwijs staat hoe de inspectie hierbij te werk zal gaan.

Omdat de samenwerkingsverbanden nog in een opbouwfase zitten, past de inspectie de uitvoering van haar toezicht daarop aan. In de eerste fase – vanaf 1 november 2013 – richt de inspectie zich op de bestuurlijke inrichting van de samenwerkingsverbanden. U vindt het hele tijdpad in hoofdstuk 3 van het concepttoezichtkader.

De inspectie bespreekt het concepttoezichtkader de komende maanden met betrokkenen uit het onderwijsveld en probeert de ontwikkelde instrumenten uit bij enkele samenwerkingsverbanden. De inspectie stelt het definitieve toezichtkader passend onderwijs voor de zomer van 2013 vast en publiceert dit op haar website.

 

concepttoezichtkader-samenwerkingsverbanden-passend-onderwijs-december-2012.pdf