Nieuws Algemeen

Ontwikkelingsperspectief (V)SO

Bij de internetconsultatie rond de wet kwaliteit (V)SO kwam ook de inhoud van het ontwikkelingsperspectief voor het (V)SO aan de orde.

Hoewel de inhoud van de AmvB nog officieel moet worden gepubliceerd verwachten we dat er geen of nauwelijks nog aanpassingen gedaan zullen worden. Het betreft de volgende tekst:

Artikel 4. Inhoud ontwikkelingsperspectief speciaal onderwijs

1. Voor een leerling in het speciaal onderwijs bevat het ontwikkelingsperspectief, bedoeld in artikel 41a van de wet, ten minste informatie over naar welk uitstroomprofiel van het voortgezet speciaal onderwijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de wet, uitstroom van de leerling wordt verwacht dan wel of uitstroom naar het reguliere voortgezet onderwijs wordt verwacht, en de onderbouwing daarvan.

2. De onderbouwing bevat ten minste een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijs aan de leerling.

Artikel 5. Inhoud ontwikkelingsperspectief voortgezet speciaal onderwijs

1. Voor een leerling in het voortgezet speciaal onderwijs bevat het ontwikkelingsperspectief, bedoeld in artikel 41a van de wet, ten minste informatie over naar welk vervolgonderwijs, naar welke soort arbeid of naar welke vorm van dagbesteding uitstroom van de leerling wordt verwacht, en de onderbouwing daarvan.

2. De onderbouwing bevat ten minste een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijs aan de leerling.

Op basis hiervan wordt gewerkt aan een handreiking die binnenkort beschikbaar komt.