Nieuws Arbeidstoeleiding

Enquete KAN

Sinds enige tijd is de website www.hetkan.info  actief. We zijn zeer benieuwd naar bekendheid en het gebruik van deze website.

In de bijlage kunt u een korte enquete vinden, het invullen daarvan kost u een paar minuten. We stellen het zeer op prijs als deze enquete ingevuld gaat worden door personen die op enigerlei wijze werkzaam zijn in de arbeidsvoorbereiding en -toeleiding van onze leerlingen op een van de VSO- scholen.  Gelieve de enquete terug te sturen naar info@lecso.nl

Wij zullen uw informatie vertrouwelijk behandelen en er ons voordeel mee doen, om de website zonodig te optimaliseren.

Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking.

Namens Lecso,

Marc Cantrijn.

Enquete Het KAN januari 2013 (2).docx