Nieuws Arbeidstoeleiding

WiO Congres gaat niet door !

Wij vernemen dat de organisatoren van het Congres ‘Werknemer in opleiding’ op 6 februari a.s te Wageningen, hebben besloten wegens te weinig aanmeldingen, dit Congres niet door te laten gaan. Dit impliceert dat het niet kostendekkend uitgevoerd kan worden en er voor de workshops te weinig deelnemers zijn. Daarmee doet de organisatie geen recht aan alle inspanningen van betrokken workshopgevers.