Nieuws Algemeen

Algemene Leden Vergadering 13 maart

Op woensdagmiddag 13 maart zal van 13.30-16.30 uur de ALV plaatsvinden van het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs. Naast de gebruikelijke agendapunten als jaarverslag en activiteitenplan  zal ook een definitief advies worden geformuleerd rond de mogelijke ontvlechting SO-VSO. Dit mede op basis van de opbrengsten van de twee regionale bijeenkomsten van 29 januari en 8 februari. Fons Dingelstad, directeur Jeugd, Onderwijs en Zorg (OCW) zal ons zijn visie geven op de toekomstige positie van het speciaal onderwijs en ingaan op uw vragen. 

Voor de de ALV zijn we te gast op de nieuwe locatie van de Herman Broerenschool,, Waterleidingstraat 2, Rosmalen.  

Graag ontmoeten we u op 13 maart!