Nieuws Algemeen

voortgang passend onderwijs

Vandaag, 25 februari, stuurde staatssecretaris Sander Dekker een brief naar de kamer over de voortgang van passend onderwijs. In zijn brief verwijst hij naar diverse andere rapportages, o.a. over een eerste meting naar de stand van zaken, het rapport van de inspectie rond expertisebekostiging en het onderzoek van Sardes naar het mogelijk verleggen van de verantwoordelijkheid voor het vervoer van leerlingen. Zeer kort samengevat geeft de staatssecretaris aan dat passend onderwijs goed op weg is maardat  er inhoudelijk nog de nodige slagen gemaakt moeten worden. De expertisebekostiging kan op plaatsen efficienter worden ingezet en het leerlingvervoer blijft vooralsnog bij de gemeenten. In de bijlagen vindt u de voortgangsbrief en de bijlagen.

aanbiedingsbrief-voortgang-passend-onderwijs.pdf

eerste-voortgangsrapportage-passend-onderwijs.pdf

onderzoek-expertisebekostiging.pdf

Verantwoordelijkvoorvervoer.pdf