Nieuws Algemeen

Ontvlechting

Ongeveer 100 besturen en directies hebben gebruik gemaakt van een tweetal ledenraadplegingen over de mogelijke ontvlechting van SO en VSO in de richting van de wetten WPO en WVO.  Op deze bijeenkomsten in Utrecht en Ede werd, in aanwezigheid van OCW en de VO-Raad,  op een constructieve wijze gediscussieerd over de zin en onzin van een dergelijke wettelijke aanpassing.

Discussie-inzetten kwamen vanuit argumenten op basis van het systeem, op basis van leerlingkenmerken en op basis van strategische keuzes.  Het principiële gevoel, dat ‘onze leerlingen even “gewoon” zijn als leerlingen in het reguliere PO en reguliere VO’ en derhalve ook op dezelfde wijze gereglementeerd zouden moeten worden, overheerste. Daarbij kwam in overgrote meerderheid het gevoel naar voren, dat een wettelijke ontvlechting wellicht nu niet het meest passende antwoord is op de vraag, om een aantal huidige knelpunten (b.v. bevoegdheden en inzetbaarheid van leerkrachten in het VSO, faciliteiten voor arbeidsgerichte invulling van het VSO, onderwijstijd, examinering, etc.). “Eerst die knelpunten inventariseren en analyseren en dán kijken, wat er aan te doen is”, was in feite het algemene gevoelen in de bijeenkomsten.

Op de ALV van 13 maart zal er een voorstel worden voorgelegd, hoe verder te gaan met de onderhandelingen met VO-Raad en OCW.