Nieuws Algemeen

definitieve notitie inventarisatie LVS

In december 2012 heeft een inventarisatie leerlingvolgsystemen in relatie tot Passend Onderwijs en verantwoording door het (v)so plaats gevonden.

In de bijlage ontvangt u de notitie. Deze notitie is een weergave van de cijfermatige verwerking van de 61 reacties ( een paar formulieren bleken dubbel ontvangen te zijn) op de lvs inventarisatie en een samenbundeling van de geschreven reacties. De samenbundeling is gemaakt door voor zover mogelijk dubbelingen uit de reacties te halen en de opmerkingen te groeperen op thema.

De inventarisatie is gemaakt om het scholen mogelijk te maken inzicht te krijgen wat andere scholen ervaren bij het gebruik van bepaalde systemen en wanneer men dat noodzakelijk acht eventueel met meerdere scholen in gezamenlijkheid op te trekken ten aanzien van vraagstellingen mbt specifieke systemen.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat u met deze notitie uw voordeel kunt doen.

NotitieLVSdef.pdf