Nieuws Expertise

Blogboek live

Zoals u wellicht al gehoord heeft, is Blogboek live.

Blogboek is een online communicatiemiddel rondom een kind wat extra ondersteuning nodig heeft. Het kan het heen-en-weer schrift vervangen, maar ook kan de voortgang van  de doelen uit behandelings- of ondersteuningsplannen gevolgd worden. het Blogboek wordt aangemaakt door de ouder, deze nodigt de professionals uit (uit zorg en onderwijs) en geeft hen rechten. Professionals kunnen zo kennis delen en de aanpak beter afstemmen.

U vindt het persbericht en de overige informatie (filmpje, website etc) op http://pressdoc.com/p/000ssn

Blogboek is een interessant middel voor speciaal onderwijs en (straks) passend onderwijs, waar gezocht zal worden naar manieren waarop informatie-overdracht kan plaatsvinden over een kind zonder dat het al te veel tijd kost. Maar nu al kan Blogboek informatiekloof tussen ouders en leerkrachten waar de ombudsman recent een rapport over schreef, slechten. Bovendien is het een mooi middel om invulling te geven aan ouderbetrokkenheid, wat binnen het speciaal onderwijs een andere dynamiek heeft dan in het reguliere onderwijs.

Voor meer informie kunt u contact opnemen met Sanne-Lot van Ulzen   

0625 040 825

 www.blogboek.co

www.facebook.com/blogboek

www.twitter.com/blogboekcom