Nieuws Algemeen

Focus op Onderwijstraject

Voor jongeren die moeten worden behandeld in een gesloten instelling, is het vertrouwen in de toekomst niet vanzelfsprekend. Daarom is het juist voor hen van groot belang, dat zij niet alleen worden behandeld, maar tegelijk worden geholpen bij het creëren van een toekomstperspectief waarin ze kunnen geloven. Onderwijs speelt daarbij een hoofdrol.

Onderwijs voor deze jongeren is een hele uitdaging. Deze handreiking dient daarbij als inspiratiebron en richt zich vooral op twee onderdelen. Ten eerste op het zoveel mogelijk inrichten van het onderwijs voor, tijdens en na verblijf als een doorlopend onderwijstraject. Het uitwisselen van informatie is daarbij heel belangrijk. En ten tweede op het inrichten van de behandeling en het onderwijs tijdens verblijf als een samenhangend traject. Deze handreiking biedt daarmee paktische wenken en adviezen die u kunnen helpen om dit onderwijs(traject) waar mogelijk te verbeteren.

 Deze handreiking is tot stand gekomen door samenwerking van de ministeries van OCW, VenJ en VWS, DJI, Jeugdzorg Nederland, Taakgroep Onderwijs in gesloten instellingen en Gedragswerk.

Deze handreiking is met name bedoeld voor managers en professionals in de justitiële jeugdin­richtingen en de jeugdzorgPlus en managers en leerkrachten in scholen verbonden aan deze instellingen.

V12_614802_Focus_op_Onderwijstraject_Web.pdf